Voedingsadvies


Denken in mogelijkheden brengt meer dan denken in beperkingen!

Visie

De visie van Leefgewoonten is:

Ieder mens beschikt over een uniek zelfherstellend vermogen.
Gebruik dit en u heeft een krachtig wapen in handen!
De natuurlijke manier, dicht bij uzelf, is de meest duurzame manier voor herstel.


Opgericht door Wilma Seinen.

“Het bewustzijn om goed voor mijzelf te zorgen is een rode draad in mijn leven. Het bewustzijn en de kracht van het zelf herstellend vermogen van Body en Mind. Ik vind het prachtig om te zien hoe het lichaam signalen afgeeft. En het is een kunst om daarnaar te luisteren en te handelen.
Ik heb gemerkt, dat het overbrengen van dit bewustzijn en deze kunst aan anderen, een tweede natuur van mij is. Leefgewoonten is hieruit ontstaan. Mijn missie is om mensen dit inzicht bij zichzelf te geven, waardoor er weer kracht en weerbaarheid ontstaat ”.

Wilma heeft ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt in verschillende Marketingfuncties. Daardoor spreekt zij zowel de taal van de werkgever als van de werknemer. Zij heeft in haar leven veel meegemaakt. Op diverse momenten heeft haar vitaliteit onder druk gestaan. Dat heeft ertoe bijgedragen, dat zij in 2009 haar baan in loondienst heeft opgezegd. Zo kon zij haar pijlen richten op haar missie om professioneel met leefstijl en vitaliteit aan de slag te gaan. Verschillende studies volgden en in 2010 is de organisatie Leefgewoonten opgericht.

Leefgewoonten richt zich op vitaliteit in het werk. Het beter omgaan met stress en druk. En privé voor het verwerken van emoties, vooral bij rouw en verlies
Visie